ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Прием за учебната 2022/2023 година

                              

                

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „Слънце"                               

Обявява прием за

учебната 2023/2024 година                                                                             

 

 

1.Прием на молби /заявления/ и приложени необходимите документи за прием на децата в детската градина - от 01.03.2023 до 18.03.2023 година

2.Обявяване на списъците с класираните деца- на 27 март 2023 г.

3.Записване на приетите деца- от 28 март 2023 до 1 април 2023 година

4.Обявяване на свободни места- на 3 април 2023 година и попълване на свободни места- от 4 до 7 април 2023 година

5.Обявяване на свободни места- на 10 април 2023 г. и попълване до 13 април 2023 година

6.Обявяване на свободни места- всеки понеделник/при наличие/ до 1 септември 2023 г.Попълване на свободни места- вторник-петък всяка седмица до 1 септември 2023 г.

 

Забележка:  Графикът е утвърден със Заповед №РД04-76/17.01.2022 г, на кмета на община Дупница и се прилага при спазване на Наредбата за условия и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница