ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Прием за учебната 2021/2022 година

                              

                

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „Слънце"                               

Обявява прием за

учебната 2021/2022 година                                                                             

 

 

1.Прием на молби /заявления/ и приложени необходимите документи за прием на децата в детската градина - от 01.03.2021 до 19.03.2021 година

2.Обявяване на списъците с класираните деца- на 26 март 2021 г.

3.Записване на приетите деца- от 29 март 2021 до 2 април 2021 година

4.Обявяване на свободни места- на 5 април 2021 година и попълване на свободни места- от 6 до 9 април 2021 година

5.Обявяване на свободни места- на 12 април 2021 г. и попълване до 16 април 2021 година

6.Обявяване на свободни места- всеки понеделник/при наличие/ до 1 септември 2021 г.Попълване на свободни места- вторник-петък всяка седмица до 1 септември 2021 г.

 

Забележка:  Графикът е утвърден със Заповед №РД04-49/15.01.2021 г, на кмета на община Дупница и се прилага при спазване на Наредбата за условия и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница

Прикачени документи

прием 20212022 г..pdf