ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Екип

1.Мария Копанарова -Иванова  - директор

2.Лили Аспарухова                 - ст. учител

3.Десислава Димитрова           -учител

4.Мариета Михалкова              -учител

5.Даяна Михайлова                 -учител

6.Моника Ненова                    -ст. учител

7.Десислава Чорбаджийска     -ст. учител

8.Теменужка Марамска            -ст.учител

9.Камелия Нинова                   -ст.учител

10.Димитринка Бибешкова        - ст.учител

11.Радостина Демиревска          -ст.учител

1.2Петя Игова                           -ст.учител

13.Весела Златарска                 - ст.учител

14.Ивайло Фильов                    -музикален педагог

 

1.Александра Петрова              -ЗАС

 

1.Златка Георгиева                -пом.възпитател

2.Ирина Пачаръзова              -пом.възпитател

3.Цветанка Бачева                 -пом.възпитател

4.Камелия Йонкинска            -пом.възпитател

5.Спаска Николова                -пом.възпитател

6.Цветелина Иванова            -пом.възпитател

7.Виолета Стоянова              -пом.възпитател

8.Радослава Димитрова        -пом.възпитател

 

1.Зоя Шопова                       -готвач

2.Десислава Василева          -пом.готвач

 

1.Димитър Харизанов           -огняр