ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Дневен режим в учебно време

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ ВИД ДЕЙНОСТ
06:00-08:30

 

Прием на децата,утринно раздвижване,допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от учителя

08:30-09:00 Закуска
09:00-10:00 Основни форми на педагогическо взаимодействие,организирано от детския учител
10:00-10:30 Подкрепителна закуска
10:30-12:00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
12:00-13:00 Подготовка за обяд и обяд
13:00-15:00 Следобеден сън
15:00-15:30 Подкрепителна закуска
15:30-16:30

Основни или допълнителни форми на педагогическо взаимодействи

16:30-18:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирано от детския учител и изпращане на децата