ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1.Определя приоритетите на детското заведение и съдържа информация за най-важните и значими аспекти на бъдещата педагогическа дейност.

2.Подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете.

3.Създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на детската градина.

4.Въвежда в управлението иобразователните дейности набор от съвременните педагогически технологии.

5.Убеждава родители и общестеността, че детската градина е изключително важна и необходима за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Детската градина е:

1.Място желано и любимо.

2.Място, където детето е щастливо, подкрепяно, разбрано и защитено.

3.Място, където децата наблюдават, запомнят, възпроизвеждат.

4.Институция, в която родителите намират подкрепа, съгласие, педагогическа информация, сътрудничество.

5.Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и са удовлетворени от работата си.