ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Необходими документи за постъпване в детска градина

  1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина
  3. Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването
  4. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ ясла.
  6. Зъбен статус
  7. Профилактичен преглед