ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

Прием за учебната 2022/2023 година

                              

                

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „Слънце"                               

Обявява прием за

учебната 2024/2025 година                                                                             

 

 

1.Прием на молби /заявления/ и приложени необходимите документи за прием на децата в детската градина - от 05.03.2024 до 19.03.2024 година

2.Обявяване на списъците с класираните деца- на 22 март 2024 г.

3.Записване на приетите деца- от 25 март 2024 до 29 март 2024 година

4.Обявяване на свободни места- на 1 април 2024 година и попълване на свободни места- от 2 до 5 април 2024 година

5.Обявяване на свободни места- на 8 април 2024 г. и попълване до 12 април 2024 година

6.Обявяване на свободни места- всеки понеделник/при наличие/ до 30 август 2024 г.Попълване на свободни места- вторник-петък всяка седмица до 30 август 2024 г.

 

Забележка:  Графикът е утвърден със Заповед №РД04-134/30.01.2024 г, на кмета на община Дупница и се прилага при спазване на Наредбата за условия и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница